Quạt Trần Đèn thông minh Opple

3.697.200 5.590.000 

Tiêu chuẩn: Quạt IP20/ Đèn IP40

Độ hoàn màu: 95

Ánh sáng: 3  chế độ

Mã: N/A Danh mục:
098.904.3239